Solicitors – One contentious and one non- contentious

Location
Aberaeron, Ceredigion (Sir Ceredigion)
Salary
£33,437 - £35,444
Posted
15 May 2017
Closes
04 Jun 2017
Position
Solicitor
Sector
In-house
Hours
Full time
Contract type
Permanent

Two posts: Solicitor – One contentious and one non- contentious

Location:  Penmorfa, Aberaeron.

Grade: 11 (subject to job evaluation) Salary:  £33,437 - £35,444

Permanent , Full time, 37hrs per week

The successful applicants will be required to work flexibly and enthusiastically as part of a small and committed team which undertakes the full range of local government law. The team consists of seven solicitors (some of whom work part time), three paralegals and ancillary staff.

It is anticipated that the successful applicants will, as part of the team, be flexible, creative, innovative, imaginative and resilient to deal with the changes and challenges faced by all local authorities at present.

The legal team is situated in a modern building in Aberaeron, in a picturesque location overlooking Cardigan Bay. 

For full details of the posts go to the Council’s website at www.ceredigion.gov.uk For an informal discussion regarding either post please contact Rhys Stephens, Legal Services Group Manager, on 01545 572055.

Closing date: 4th June 2017

Dwy swydd: Cyfreithiwr/wraig - y naill i wneud gwaith cynhennus a'r llall i wneud gwaith anghynhennus

Graddfa: 11 (yn amodol ar arfarnu swyddi)

Cyflog: £33,437 - £35,444

Parhaol, Llawn amser, 37awr yr wythnos

Bydd disgwyl i'r ymgeiswyr llwyddiannus weithio'n hyblyg ac yn frwd fel rhan o dîm bach sy'n gwneud amrywiaeth eang o waith. Mae'r tîm yn cynnwys saith o gyfreithwyr (rhai ohonynt yn gweithio'n rhan amser), tri o weithwyr paragyfreithiol a staff atodol.

Bydd disgwyl i'r ymgeiswyr llwyddiannus ddod yn rhan o dîm ymroddedig sy'n gallu ymateb i'r newidiadau a'r heriau sy'n codi mewn awdurdod lleol.

Mae canolfan y tîm cyfreithiol ym Mhenmorfa, Aberaeron - adeilad pwrpasol mewn lleoliad hardd a'i olygon ar Fae Ceredigion - hyfrydle yn wir.

Am ragor o wybodaeth am y swydd ewch i wefan y Sir – www.ceredigion.gov.uk. I gael trafodaeth anffurfiol ynghylch y naill swydd neu'r llall cysylltwch â Rhys Stephens,  Rheolwr Grŵp y Gwasanaethau Cyfreithiol, ar 01545 572055.

Dyddiad cau: 4ydd Mehefin, 2017.