Business Affairs Executive / Swyddog Gweithredol Materion Busnes

Recruiter
Location
Cardiff (Caerdydd)
Salary
£Competitive
Posted
20 Mar 2017
Closes
26 Mar 2017
Position
Solicitor
Sector
In-house
Hours
Full time
Contract type
Permanent

Business Affairs Executive / Swyddog Gweithredol Materion Busnes
BBC Cymru Wales


BBC Cymru Wales is looking for an experienced rights professional and negotiator to join its Rights, Legal & Business Affairs department based in Cardiff.  This role will be primarily focussed on the negotiation and contract management for a wide range of deals, including but not limited to talent and contributor rights agreements for BBC Wales Radio services, Radio Cymru and Radio Wales and BBC Cymru Wales News and Sport television productions.  However, this is a position with real scope as you will contribute to the provision of a comprehensive legal, talent rights and business affairs service to BBC Cymru Wales across a range of production genre, output and media.

The ability to communicate at a reasonable level of fluency in spoken and written Welsh is a requirement for this role.

Contract: Continuing
Hours: Full time
Location: Cardiff

Please apply here: http://careerssearch.bbc.co.uk/jobs/job/Swyddog-Gweithredol-Materion-Busnes/19757

Mae BBC Cymru Wales yn chwilio am berson hawliau proffesiynol a thrafodwr profiadol i ymuno â’r adran Hawliau a Materion Cyfreithiol a Busnes yng Nghaerdydd. Bydd ffocws y rôl hon yn benodol ar drafod a rheoli cytundebau ar gyfer amrywiaeth eang o sefyllfaoedd, gan gynnwys ond nid yn gyfyngedig i gytundebau talent a hawliau cyfranwyr ar gyfer gwasanaethau radio BBC Cymru Wales, sef Radio Cymru a Radio Wales a chynhyrchiadau teledu adrannau Chwaraeon a Newyddion BBC Cymru Wales. Fodd bynnag, mae hon yn swydd gyda sgôp eang gan y byddwch yn cyfrannu i ddarpariaeth gyfun o wasanaethau cyfreithiol, hawliau talent a materion busnes i BBC Cymru Wales ar draws amrywiaeth o genre cynhyrchu, allbwn a chyfryngau.

Mae sgiliau cyfathrebu rhugl yn yr iaith Gymraeg, yn ysgrifenedig ac ar lafar, yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Cytundeb: Parhaol
Oriau: Llawn amser
Lleoliad: Caerdydd

Ymgeisiwch yma: http://careerssearch.bbc.co.uk/jobs/job/Swyddog-Gweithredol-Materion-Busnes/19757