South Wales Police

Litigation Solicitor

Location
Bridgend (Pen-y-bont ar Ogwr)
Salary
£40,926 to £43,908
Posted
22 Nov 2018
Closes
11 Dec 2018
Practice area
Civil litigation
Position
Solicitor
Sector
In-house
Hours
Full time
Contract type
Permanent

Litigation Solicitor, Joint Legal Services for South Wales Police and Gwent Police £40,926 raising to £43,908
Applications are invited to fill a post to provide legal services to the Chief Constables of Gwent and South Wales and the two Police and Crime Commissioners. The successful candidate will need to work in both South Wales Police and Gwent Police. One full time post is available to advise upon and provide representation in relation to litigation and compliance matters. Applications are welcomed from candidates wishing to work on a part-time or job share basis. Interviews will take place on 12th December 2018

Cyfreithiwr Ymgyfreitha, Gwasanaethau Cyfreithiol ar y Cyd £40,926 yn codi i £43,908
Gwahoddir ceisiadau i lenwi swydd cyfreithiwr i ddarparu gwasanaeth cyfreithiol i Brif Gwnstabliaid Gwent a De Cymru a Chomisiynwyr yr Heddlu a Throseddau’r ddau heddlu. Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio yn Heddlu De Cymru a Heddlu Gwent. Mae un swydd llawn amser ar gael i ddarparu cynrychiolaeth ar faterion ymgyfreitha a chydymffurfio. Croesawir ceisiadau gan ymgeiswyr sy’n dymuno gweithio’n rhan amser neu rannu swydd. Cynhelir cyfweliadau ar 12 Rhagfyr 2018

The successful candidates should be knowledgeable and skilled solicitors or barristers who can demonstrate their ability to deliver a high standard of legal service in the civil litigation arena. For an informal discussion, call 01656 869476. 

Dylai’r ymgeiswyr llwyddiannus fod yn gyfreithwyr neu’n fargyfreithwyr gwybodus a medrus sy’n gallu dangos eu gallu i ddarparu gwasanaeth cyfreithiol o safon uchel ym maes ymgyfreitha sifil. I gael trafodaeth anffurfiol ffoniwch ar 01656 869476. 

I geisio ewch i/To apply online: https://eservices.south-wales.police.uk/Jobs