South Wales Police

Litigation Solicitor, Special Legal Casework

Location
Bridgend (Pen-y-bont ar Ogwr)
Salary
£40,926 to £43,908
Posted
22 Nov 2018
Closes
11 Dec 2018
Practice area
Civil litigation
Position
Solicitor
Sector
In-house
Hours
Full time
Contract type
Permanent

Litigation Solicitor, Special Legal Casework £40,926 raising to £43,908
Two full time posts roles are available within the Special Legal Casework Unit to advise upon and provide representation in relation to complex litigation and on national litigation issues. Interviews will take place on 13th December 2018

Cyfreithiwr Ymgyfreitha, Gwaith Achos Cyfreithiol Arbennig £40,926 yn codi i £43,908
Mae dwy swydd llawn amser ar gael yn y Gwaith Achos Cyfreithiol Arbennig i gynghori a darparu cynrychiolaeth ar ymgyfreitha cymhleth a materion ymgyfreitha cenedlaethol. Cynhelir cyfweliadau ar 13 Rhagfyr 2018.

The successful candidates should be knowledgeable and skilled solicitors or barristers who can demonstrate their ability to deliver a high standard of legal service in the civil litigation arena. For an informal discussion, call 01656 869476. 

Dylai’r ymgeiswyr llwyddiannus fod yn gyfreithwyr neu’n fargyfreithwyr gwybodus a medrus sy’n gallu dangos eu gallu i ddarparu gwasanaeth cyfreithiol o safon uchel ym maes ymgyfreitha sifil. I gael trafodaeth anffurfiol ffoniwch ar 01656 869476. 

I geisio ewch i/To apply online: https://eservices.south-wales.police.uk/Jobs