This job has expired

Senior Lawyer - Community Services Team

Employer
Vale of Glamorgan
Location
Barry, The Vale of Glamorgan (Bro Morgannwg)
Salary
£39,880 - £42,821 p.a.
Closing date
17 Mar 2021

View more

You need to sign in or create an account to save a job.

Job Details

Senior Lawyer - Community Services Team

RES00088

Pay Details: Grade 10, SCP 36 - 39  £39,880 - £42,821 p.a.

Hours of Work / Working Pattern: 37 hours per week Monday to Friday

Main Place of Work: Barry - Civic Offices (working from home during the Covid-19 pandemic)

The Vale of Glamorgan is welcoming applications for a Senior Lawyer post in the Community Legal Services team specialising in Public Law Children’s cases within its Legal Services department within the MD & Resources directorate. This is an excellent opportunity to put down roots in an Authority that has a proven track record for making a difference and excellent performance. The service has a number of responsibilities including the provision of a comprehensive legal service to the Council.

Description:

To assist in the provision of a comprehensive legal service to the Council. With an emphasis on Child Care legal work on behalf of the Authority.

Uwch Gyfreithiwr - Tîm Gwasanaethau Cymunedol 

RES00088

Manylion Tâl: Gradd 10, PCG 36 - 39  £39,880 - £42,821 y.f.

Oriau Gwaith / Patrwm Gweithio: 37 awr yr wythnos – dydd Llun i ddydd Gwener

Prif Weithle: Y Barri- Y Swyddfeydd Dinesig (gweithio o adref yn ystod pandemig Covid-19)

Mae Bro Morgannwg yn croesawu ceisiadau am Uwch-Gyfreithiwr yn nhîm Gwasanaethau Cymunedol, gan arbenigo yn Achosion Cyfraith Gyhoeddus Plant, yn ei adran Gwasanaethau Cyfreithiol sy’n rhan o Gyfarwyddiaeth y Cyfarwyddwr Rheoli ac Adnoddau. Dyma gyfle arbennig i ymgartrefu mewn awdurdod sydd â hanes llwyddiannus o wneud gwahaniaeth a chyda pherfformiad rhagorol. Mae gan y wasanaeth nifer o gyfrifoldebau gan gynnwys cynnig gwasanaethau cyfreithiol cynhwysfawr i’r Cyngor.

Disgrifiad:

Cynorthwyo â darparu gwasanaeth cyfreithiol cynhwysfawr i’r Cyngor. Gyda phwyslais ar waith cyfreithiol Gofal Plant ar ran yr Awdurdod.

Company

Vale of Glamorgan

Find Us
Location
GB
You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert