This job has expired

Assistant or Senior Lawyer - Community Services Team

Employer
Vale of Glamorgan
Location
The Vale of Glamorgan (Bro Morgannwg)
Salary
£38,813 - £41,675. OR £29,636 - £32,878
Closing date
1 Feb 2022

View more

Practice area
Social care
Contract type
Locum/Contract
Hours
Full time
PQE
1 year
Position
Legal executive, Solicitor
Sector
Public sector/Charities
You need to sign in or create an account to save a job.

Job Details

Assistant or Senior Lawyer - Community Services Team (Adult - Deprivation Of Liberty Standards)

RES00176

Senior Lawyer - Grade 10 (SP 36 – 39) £38,813 - £41,675. Or Assistant Lawyer - Grade 8 (SP 26 – 30) £29,636 - £32,878

Depending on qualification and experience post title will be either: Senior Lawyer or Assistant Lawyer.

Applications would be welcomed from individuals who have a demonstrable interest / background in Adult Social Care law. If this is you then this could be a new and exciting opportunity for an enthusiastic individual who may possess or wish to gain skills and experience in this developing area.

The main purpose of the post will be to provide legal advice and support in respect of Deprivation of Liberty Standard (DOLs) and the implementation of the Liberty Protection Safeguards.

Other areas of work would include Adult Safeguarding, paying for care, Court of Protection work, day to day legal advice and support to assist on casework. Other areas of work covered include contracting and provider performance work and NHS CHC. The work is hugely varied with a broad caseload which may interest an individual who may have experience / an interest in this area of work but who may currently work in other areas of the law. The successful candidate would develop skills and knowledge in a broad area of law. Training and development opportunities available with an opportunity to expand existing knowledge and skills base in a number of areas of Adult Social Care law.

Closing date: 01/02/2022

Cynorthwyydd Cynorthwyol / Uwch Gyfreithiwr– Tîm Gwasanaethau Cymunedol (Oedolyn) – Amddifadu Safonau Rhyddid

RES00176

Manylion Tâl: Gyfreithiwr - Gradd 10 (SP 36 – 39) £38,813 - £41,675. Cyfreithiwr Cynorthwyol - Gradd 8 (SP 26 – 30) £29,636 - £32,878

Yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad teitl y swydd fydd: Uwch Gyfreithiwr neu Cyfreithiwr Cynorthwyol.

Croesewir ceisiadau gan unigolion sydd â diddordeb / cefndir amlwg yn y maes Cyfraith Gofal Cymdeithasol Oedolion. Gallai’r swydd hon fod yn gyfle newydd a chyffrous i unigolyn brwdfrydig sydd â sgiliau a phrofiad yn y maes hwn neu sy’n dymuno ennill y sgiliau a’r profiad.

Prif bwrpas y swydd fydd darparu cyngor a chefnogaeth gyfreithiol mewn perthynas â Safon Amddifadu Rhyddid (DOLs) a gweithredu'r Trefniadau Diogelu Rhyddid Liberty.

Byddai meysydd gwaith eraill yn cynnwys Diogelu Oedolion, talu am ofal, gwaith Llys Amddiffyn, cyngor cyfreithiol beunyddiol a chefnogaeth i gynorthwyo ar waith achos. Mae gwaith arall yn cynnwys contractio a gwaith perfformiad a Chyngor Iechyd Cymunedol GIG. Mae’r gwaith yn amrywiol â llwyth achos eang a allai fod o ddiddordeb i unigolyn sydd â phrofiad / diddordeb yn y gwaith hwn ond a allai fod yn gweithio mewn meysydd eraill o’r gyfraith ar hyn o bryd Byddai’r ymgeisydd llwyddiannus yn datblygu sgiliau a gwybodaeth mewn maes eang o’r gyfraith. Mae cyfleoedd hyfforddi a datblygu ar gael gyda chyfle i ehangu gwybodaeth a sgiliau cyfredol mewn nifer o feysydd cyfraith Gofal Cymdeithasol Oedolion.

Dyddiad cau: 01/02/2022

Company

Vale of Glamorgan

You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert